MÙA THU (1)
Nếu mà năm tháng đừng Thu
Thì ta đâu có công phu lỡ làng
Thiền tan theo cánh lá vàng
Hồ tâm chợt động theo ngàn mưa thu.

MÙA THU (2)
Mùa hiển hiện, hồn đong đầy mây tím
Chừng thu mưa, rơi rụng xuống hiên nhà
Vạt mây nhỏ, khôn che thềm Cúc dại
Bão vừa về, trong buổi tối hôm qua.

MÙA THU (3)
Lá sen vẽ năm ngoái
Vẫn chưa tàn năm nay
Chiều thu chiều tịch mịch
Hương trà tan trên tay
Mưa thu mưa rả rích
Hỏi ai lạnh đêm này
Thắp đèn nấu ấm nước
Hiên nhà bóng mưa bay.
Viên Trân – Lập Thu, 2016

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here