Xuân Đỗ Quyên

0
1179
                    Buổi trưa im ắng

                   Chỉ nghe tiếng chim
                   Mây không bay nữa
                   Nắng vàng ngủ yên.
 
                   Sân chùa Vạn Thiện
                   Bóng lồng Chân như
                   Cửa “Không” mở cửa
                   Tôi về thăm sư.
 
                   Khổ qua không đắng
                   Ớt xanh không cay
                   Cam chua dịu dịu
                   Thương bát cơm đầy.
 
                   Sư ăn nhỏ nhẹ
                   Như hớp mây trời
                   Nói cười khe khẽ
                   Lòng ai lệ rơi!
 
                   Mùa Xuân âm thầm
                  Đi qua cửa sổ
                  Hương về xa xăm
                  Gió nằm lặng lẽ.
 
                  Xuân không lần lữa
                  Chim sẻ họp bầy
                  Kiến bò kẹt cửa
                  Lá úa thở dài.
 
                  Giã từ sư về
                  Trời Xuân chát nắng
                  Bụi mù đường quê
                  Dáng sư thầm lặng
                  Bên khóm Đỗ Quyên.

                  VŨ ANH SƯƠNG
                  (Saigon – 2009)
                  Trang tặng sư cô Thích nữ Tịnh V.

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here