Tự tình

0
1619

Tự tình (1)

Đốt đèn kể chuyện trăm năm trước
Tìm trong chúc lệ mấy niềm xưa
Giăng giăng hương lướt qua rèm cũ
Hỏi chén Trà thơm đã mấy mùa!

VT – 7/4/2017

Tự tình (2)

Giá mà đốt hết muộn phiền
Nấu sầu thành rượu bên triền sông Tâm

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here