Trăng với Rượu

0
1465

Người rót Trăng vàng qua ngón tay
Để cho Ta uống mộng đong đầy
Nâng chén Tiêu Tương sầu viễn viễn
Đường lên thăm thẳm áo hay mây?

Rượu Xuân mùa cũ thơm men ngọc
Người ủ bằng thơ với nắng Trăng
Có bóng liễu xanh mờ mắt biếc
Vời vợi hương sầu ai biết chăng!

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here