Thiền là gì?

1
2142
Zen spa concept background - Zen massage stones with frangipani plumeria flower in water reflection

Thiền là gì ?
Thiền chẳng có gì bí hiểm mà chỉ là tập trung tâm, chú tâm vào một đối tượng và quán sát để thấy rõ thật tướng của đối tượng đó, đối tượng như thế nào thì thấy đúng như sự thật đối tượng đó không thấy khác đi. Tập trung tâm ,chú tâm vào một đối tượng thì gọi là Nhiếp Tâm. Khi nhiếp tâm vào một đối tượng như thế thì tâm không duyên với các cảnh khác nên tâm không loạn động nên gọi là Thiền Chỉ . Quán sát để thấy rõ thật tướng của đối tượng thì gọi là Thiền Quán. Thiền chỉ đưa đến Định , Thiền quán đưa đến Tuệ . Biết rõ thật tướng của đối tượng không lầm lẫn thì gọi là Tuệ Tri . Tuệ tri còn gọi là Bát Nhã .
Thiền đạt đến đỉnh cao thì gọi là Tam Muội .
Đối tượng để chú tâm để quán sát thì gọi là Đề Mục Của Thiền Định. Bốn đề mục mà các hành giả thường tu tập thiền là : Thân , Thọ ,Tâm , Pháp .

Ngũ cái – những trở ngại trong lúc hành thiền :
Hành thiền, hay tu tập bất cứ pháp môn nào khác , đều có những trở lực làm trở ngại cho hành giả đang lúc tu tập . Năm điều này là những trở ngại cho hành giả tu tập , cần phải vượt qua để đến đích :
1/ Tham dục: Tham dục ở đây nói cụ thể là ham muốn dâm dục .
2/ Sân nhuế: Sân si, giận tức, hận thù .
3/ Thùy miên hôn trầm: ngủ trong lúc hành thiền .
4/ Trạo cử : Tâm lăng xăng hết nghĩ cái này đến nghĩ cái khác .
5/ Nghi: nghi ngờ pháp môn thiền định .
Năm điều này là trở ngại trực tiếp trong lúc hành giả hành thiền, hành giả phải tinh tấn vượt qua. 

1 BÌNH LUẬN

  1. Ngũ cái thứ 5:
    Nghi: nghi ngờ pháp môn thiền định.
    Bài viết rất hay nhưng vẫn chưa hiểu lắm cái ngũ cái này,vì đã Thiền thì làm sao có Nghi ngờ pháp môn nữa ạ.
    Mong hoan hỷ!

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here