Rêu xanh

0
1464

Một ngày tâm hoá ngàn Rêu
Nhìn vô thường khoác cô liêu mấy tầng
Vẫy tay chào đoá phù vân
Bàn tay ngũ uẩn tần ngần vậy thôi
Hoa Rêu xanh mấy phương Trời
Vô ngôn tác ý nụ cười hoa Rêu

VT

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here