Sài Gòn mưa rơi tầm tã
Chưa Hè Phượng đã thắm rồi
Có một ngày sinh chưa tới
Ai người đi hái hoa môi

Yêu nhau bao mùa hoa Phượng
Thiết tha rực rỡ khung trời
Khổ đau song hành hạnh phúc
Nắm tay qua bến sông đời

Sài Gòn mấy mùa mưa nắng
Thoắt mà đã hết thanh Xuân
Tóc Mai sợi dài sợi vắn
Chiều nay hoa Phượng rưng rưng!

Sài Gòn ngày 14/5/2017

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here