Ngày rất mới – Tâm hồn ta phải mới
Thơm hương Sen và ngan ngát mùi Trà
Quạt lò
Nấu nước
Bày hoa
Uống đi quên hết chuyện xa, chuyện gần
Cuốn tay áo nhìn mộng đời hồ hải
Ai dại khờ đi hái đoá thanh vân.

Sài Gòn, 29/4/2017

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here