Ngày cũ

0
1085

Mài mực bên thành giếng
Phiến đá mòn rêu phong
Trải giấy trên thềm nắng
Vẽ gì đời sắc không

Mực tan trong lòng giếng
Ta tan giữa cuộc đời
Gió cuốn ta hạt bụi
Chìm trong cõi mù khơi

Nắng rơi đầy trên giấy
Hoa phù sinh là đây
Lung linh và ảo mộng
Ngày tàn hoa nắng bay

Mực khô hoang thềm giếng
Cọ khô hoang bàn tay
Tim khô đời hoang mạc
Rong ruổi hoang tháng ngày

Bụi công hầu khuất lấp
Che mờ đường lau xưa
Vó ngựa nào vừa cuốn
Bóng người qua song thưa!

Viên Trân

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here