Mùa thu (4)

1
1809

Đường mênh mông
Đường mênh mông
Khói Thu như giấc mộng
Lau thu gầy bến sông
Rượu thu tay rót một dòng
Liên miên bất tuyệt sầu không lối về.

Viên Trân – Thu 2002.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here