Mộng Kê Vàng

0
1582

Từ trong một cuộc bể dâu
Ta về gạn những giọt sầu nhân gian
Trà khuya soi ánh đèn tàn
Hắt hiu trường mộng Kê vàng huyễn không
Buồn dưng se sắt tơ lòng.

VT – 25/6/2017

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here