Mộng Hoàng Hoa

0
1955

Tay níu mùi hương vạt áo bay
Tìm trong năm tháng tóc tơ này
Đáy chén Tiêu Tương sầu viễn mộng
Ngụm Hoàng hoa tửu chuốc ai say?

Thoáng bóng hoa vàng trong mắt em
Ta ngỡ ngày Thu đã chạm thềm
Rượu cũ còn thơm bờ môi cũ
Chuyện ngày xưa ấy nhớ hay quên?

Trạm tịch sân chiều thơm hương rượu
Thơm cả khung trời riêng hai ta
Ta uống Trăng vàng trong thương nhớ
Chôn vào sâu thẳm mộng Hoàng hoa.

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here