Khuynh Quốc & “Hạ thưởng lục hà trì”

0
1545

Khuynh quốc

Người đi chinh chiến Liêu Tây
Nhớ thành nội cũ trúc gầy che nghiêng.

“Hạ thưởng lục hà trì”

Mình về mình uống chén Trà
Ta về ta ướp đoá Hoa Hà trần
Mượn chiều lục thuỷ thanh vân
Và bàn tay nhỏ để tần ngần thương!

VT – 19/4/2017

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here