Không Đề

0
1590

Hỏi lòng như giọt nước
Bên kinh thành cổ xưa
Không giữa trời dương diễm
Ngàn năm hết buồn chưa?

Mây giăng Thành nghi ngút
Trà bát ngát hương sầu
Đường thơm bàn chân nhỏ
Lòng miên viễn về đâu?

VT – 19/6/2017

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here