Khánh Ly

0
1586

Nằm nghe tiếng hát Khánh Ly
Ngùi thương xót nỗi người đi khôn về
Tiếng ca hào sãng não nề
Em mong đánh thức ngàn u mê đời
Em ca hồn ở trong lời
Lời ca thê thiết van đời yêu thương
Thanh âm gợn chút chán chường
Tiếng run ai oán tha hương tấc lòng
Giọng khàn ướt đẫm mưa giông
Thấy cha cuốc đất ngoài đồng khai mương
Giọng mềm cỏ ướt mù sương
Oằn vai mẹ gánh kịp đường chợ mơi
Tiếng ngân cao vút tận trời
Khổ đau mặt đất rã rời chân mây
Tỉ tê dế khóc hiên ngoài
Năm cung réo rắt gió lay mặt hồ
Giọng trầm đưa nhịp sóng xô
Thấy bao xác chết không mồ đại dương
Tiếng ca u uất canh trường
Lời như giọt nước cành dương tỉnh người
Tiếng ca rạng rỡ mặt trời
Em dâng hiến hết cho đời lãng quên
Bạc lòng ngày-tháng-vong-ơn.

Vas
(Cẩm Giang 14.9.2007)

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here