Hồn trà

0
1482

Tay rót vào lưng chừng
Những ngọt ngào đắng ngắt
Người đứng trên Lăng Gìa
Dưới Trăng soi vằng vặc

Giọt Trà vỡ trên tay
Tìm hương tan trong khói
Hiển hiện và hư vô
Trà ngàn năm không nói

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here