Đưa Em về Nữ Đầu Sư *

0
1653

          Thi sĩ một hôm thành đạo sĩ
          Bạch bào phơ phất giữa rừng thiêng.
1.
Cuối năm người khách viễn phương
Vào chùa thăm bạn vương tờ áo thư
Đưa em về Nữ Đầu Sư
Cỏ thềm Đạo Sử* tương tư dấu hài
Đưa em mây thẫn thờ bay
Đóa lan khép nép huệ hoài nhớ hương
Lưng ong tay ấm tình thương
Chim khuyên tấu khúc dị thường nét môi
Em đi chuông trống Ngũ Lôi
Sáng trưng Bửu Tháp bồi hồi Cửu Thiên
Nước hồ sen Bá Huê Viên
Trước đền Phật Mẫu ưu phiền rữa tan
Em đi ngan ngát ngọc lan
Con đường Hộ Pháp hai hàng liễu dương
Anh đi trên một làn hương
Thiên Nhiên* rớt khúc vô thường yến anh.

2.
Từ em từ bỏ chùa đi
Cỏ thềm Đạo Sử ưu bi dấu hài
Thẫn thờ mây thẫn thờ bay
Đóa lan huệ héo ai hoài tiếc hương
Lưng ong xa lắc tình thương
Thiên Nhiên lá úa ngập đường gió xao
Sen tàn nhụy rữa đớn đau
Chuông run Bạch Ngọc trống gào Lôi Âm
Cửu Trùng, Bát Quái lặng câm
Hiệp Thiên Đài hạt sương nằm ướt mi
Xưa Lan từ bỏ tình đi
Cổng chùa Điệp đứng ngu si dấu giày
Thương em từ bỏ chùa nay
Đông Tây lớp lớp khán đài lạnh tênh.

          Ai về Thánh Thất hoàng hôn
          Tiếng dơi rét rưởi gọi hồn từ quy.

Cửa Hòa Viện 1975
Vũ Anh Sương
* Nữ Đầu Sư Đường – Ban Đạo Sử – Rừng Thiên Nhiên trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here