Bồ Đề Đạt Ma

0
1704

Người qua sông rộng chiều nay
Áo nhàu cô lữ bàn tay hao gầy
Mắt hồ đau đáu chim bay
Ngùi trông bọt sóng thiên nhai mịt mùng
Viễn du ngàn dặm trời không
Y bào gói gió viên dung nụ cười.

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here