Bên ni bên nớ

0
1652

Từ bên này mùa thu
Qua bên kia mùa thu
Lau xanh giăng hút bãi
Dòng sông mây tương tư

Từ bên này bàn tay
Qua bên kia bàn tay
Dài những ngày ấm lạnh
Thơm hương Hoàng hoa phai

Từ bên này tình yêu
Qua bên kia tình yêu
Tóc xanh rồi tóc bạc
Buồn vui biết bao nhiêu

Từ bên này thời gian
Qua bên kia thời gian
Tiếng chuông từ quá khứ
Giờ vị lai chưa tan

Từ bên này không gian
Qua bên kia không gian
Một sát na tĩnh tại
Trà thơm cả ba ngàn.

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here